Jakie kary grożą nieletnim za posiadanie przy sobie narkotyków?

Podczas gdy osoba dorosła posiadająca narkotyki może narazić się na więzienie w wymiarze nawet do 10 lat, w przypadku osób nieletnich stosuje się już inne kary. Co grozi nieletniemu zatrzymanemu za posiadanie narkotyków?

Kim jest osoba nieletnia w kontekście przepisów prawa?

Przepisy prawa wyróżniają kategorię osób nieletnich. Ten termin odnosi się do osób do 17. roku życia.

Ten limit wiekowy ma duże znaczenie w przypadku spraw dotyczących prawa nieletnich, w tym także spraw dotyczących posiadania przy sobie narkotyków. Powyżej tego limitu może być bowiem zastosowana kara jak dla osoby dorosłej.

Co grozi nieletniemu za posiadanie narkotyków?

Sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków przez nieletnich zajmują się sądy rodzinne, dlatego też to sędzia takiego sądu będzie wymierzał karę zgodnie z przepisami obowiązującymi w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zatem, co grozi nieletniemu zatrzymanemu za posiadanie narkotyków?

Wykorzystuje się głównie środki wychowawcze, poprawcze i lecznicze za posiadanie narkotyków. Zaliczane są do nich między innymi:
– Udzielenie upomnienia osobie nieletniej,
– Zastosowanie wobec osoby nieletniej nadzoru kuratora rodzinnego,
– Zobowiązanie do prowadzenia nadzoru przez rodziców, opiekuna,
– Zobowiązanie do określonego postępowania, na przykład do prowadzenia działań wychowawczych, terapeutycznych, szkoleniowych, zaniechania stosowania środków odurzających,
– Skierowanie do ośrodka, na przykład ośrodka kuratorskiego, zajmującego się pracą z osobami nieletnimi w zakresie wychowawczym, terapeutycznym, szkoleniowym,
– Zastosowanie skierowania do ośrodka poprawczego.

Posiadanie narkotyków przez nieletniego – od czego zależy wymiar kary?

Rodzaj zastosowanej kary w przypadku osób niepełnoletnich posiadających narkotyki jest zależny głównie od tego, jaką ilość substancji odurzającej znaleziono, a także od tego, czy osoba nieletnia była już poprzednio karana.

Sprawy tego typu są rozpatrywane przez sądy indywidualnie, co oznacza, że wykorzystane mogą być różne rodzaje środków przewidzianych ustawą. Artykuł napisany we współpracy z https://nieletni.pl/.

grudzień 4th, 2022 by