W jaki sposób najczęściej wycenia się przedsiębiorstwa? Metoda DCF oraz metody porównawcze

Poprzez wykonanie wyceny przedsiębiorstwa możliwe jest dokonanie oceny jego wartości. To ważny proces, który stosowany jest w transakcjach, przy upadłościach, likwidacjach firm, także przy określaniu wartości spółek giełdowych. Jak najczęściej wycenia się firmy?

Poznanie wartości firmy ma wiele zalet. Nie tylko pozwala na sprawdzenie, jaka jest jej wartość w jednostkach pieniężnych, lecz również wiedza ta może być wykorzystana w celach doradczych, argumentacyjnych, mediacyjnych oraz zabezpieczających.

Aby wycena przedsiębiorstwa była jak najbardziej dokładna, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich metod mających na celu określenie jej wartości. Aktualnie w tym celu prowadzona jest wycena przedsiebiorstwa metodami porownawczymi oraz odbywająca się metodą DCF.

Wycena firmy – metody porównawcze

Gdy wycenia się tak specyficzne podmioty jak firmy, dużym wsparciem może być wtedy dokonanie porównania ich wartości do wartości innych przedsiębiorstw. Na tym bazuje metoda porównawcza, która określana jest też mianem mnożnikowej.

Do wykonania wyceny stosowane są wtedy różne informacje, na przykład:
• pochodzące z transakcji kupna i sprzedaży innych firm
• dotyczące firm notowanych na giełdzie

Wycena firmy – metoda DCF

Również bardzo często stosowana jest metoda DCF, czyli metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flow).

W przypadku tej metody wycena przedsiębiorstwa odbywa się na bazie oszacowania przyszłych przepływów finansowych firmy oraz wartości bieżących. Dochodzi wtedy do procesu zdyskontowania zgodnie z odpowiednim współczynnikiem dyskontującym. Gdy podliczy się wtedy wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych, można dowiedzieć się, jaką wartość ma konkretna firma.

Więcej: https://wycenadcf.pl/stopa-dyskontowa/

czerwiec 13th, 2020 by