Upadłość konsumencka: kto może liczyć na umorzenie długów?

Gdy nie możesz już spłacać swoich długów i jesteś w stanie niewypłacalności, sprawdź procedurę upadłości konsumenckiej. W określonych sytuacjach pozwala ona na umorzenie zadłużenia. Kiedy jest to możliwe?

Czym jest upadłość konsumencka?

Procedura upadłości konsumenckiej obecna jest w polskim prawie od 2009 roku. Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego miała miejsce w 2019 roku – obowiązuje ono od 24 marca 2020 roku.

Dzięki procedurze jak upadłość konsumencka osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej, czyli konsument ma prawo do ogłoszenia upadłości w stanie niewypłacalności. Wówczas sąd ustala plan spłaty wierzycieli, a majątkiem dłużnika zarządza syndyk.

Upadłość konsumencka umożliwia szybsze spłacenie zadłużeń i uniknięcie egzekucji komorniczej.

Kiedy długi mogą być umorzone?

Przepisy o upadłości konsumenckiej wskazują, że możliwe jest umorzenie zobowiązań dłużnika bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Może mieć to miejsce tylko wtedy, gdy dłużnik jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań, na przykład jest emerytem i ma niską emeryturę, jest osobą, która ma poważną chorobę.

W ramach umorzenia zobowiązań możliwe jest też umorzenie ich warunkowo. Wtedy sąd wskazuje na okres umorzenia, na przykład 5 lat. Gdy w tym czasie sytuacja finansowa dłużnika poprawi się, wtedy możliwe jest przygotowanie planu spłaty wierzycieli na bazie nowych danych, które pozwalają na dokonanie spłaty zadłużeń. Dłużnik musi wtedy stosować się też do ograniczeń takich, jak przy realizacji planu spłaty wierzycieli.

Aby wszcząć procedurę upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką do właściwego sądu.

Więcej: Windykacja delete.com.pl

lipiec 19th, 2021 by