Zagrożenie niewypłacalnością a niewypłacalność – czym się różnią?

Gdy firma chce ogłosić swoją upadłość, musi ona spełnić określone wymagania dotyczące swojej wypłacalności. Pojawiają się wówczas dwa terminy – zagrożenia niewypłacalnością oraz niewypłacalności. Czym się różnią?

Kim jest dłużnik zagrożony niewypłacalnością?

Zagrożenie niewypłacalnością jest sytuacją, w której sytuacja finansowa dłużnika wskazuje, że w najbliższym czasie może nastąpić stan niewypłacalności. Często wkracza również wtedy windykacja Katowice.

Do zagrożenia niewypłacalnością może dojść w różnych przypadkach, między innymi wtedy, gdy firma traci dotychczasowe źródła dochodów, jej dłużnicy nie regulują zobowiązań czy też wtedy, gdy podjęła niekorzystne decyzje inwestycyjne.

Gdy dłużnik jest zagrożony niewypłacalnością, może on rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne, którego zadaniem jest poprawa sytuacji finansowej firmy oraz zawarcie układu z wierzycielami.

Kim jest dłużnik niewypłacalny?

To, kiedy można ogłosić upadłość firmy, zależne jest od szeregu czynników, w tym od stanu niewypłacalności. Zatem tylko firma, która jest niewypłacalna, może rozpocząć postępowanie upadłościowe.

Dłużnik jest niewypłacalny w sytuacji, gdy nie może on już regulować wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jednocześnie jego problemy finansowe muszą trwać przez co najmniej 3 miesiące.

Dodatkowo prawo dopuszcza ogłoszenie upadłości, gdy zobowiązania pieniężne firmy są wyższe niż jej majątek i stan ten trwa minimum 24 miesiące. Warunek ten dotyczy jedynie dłużników o osobowości prawnej oraz jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej.

sierpień 29th, 2021 by