Category: Inne

czerwiec 8th, 2021 by admin

Wahadełko czy wahadło radiestezyjne jest podstawowym przyrządem stosowanym przez radiestetów. Co warto o nim wiedzieć?

Wahadło radiestezyjne – co to jest?

Radiestezja zajmuje się promieniowaniem i jej celem jest wykrywanie jego źródeł, na przykład żył wodnych, określonych minerałów lub obiektów.

Przyrząd jak wahadło radiestezyjne ma służyć do wykrywania źródeł promieniowania. Najczęściej ma ono postać kuli, kropli lub stożka i zawieszone jest na sznurku albo na łańcuszku. Waży zazwyczaj od 20 do 50 gramów.

Jak działa wahadło radiestezyjne?

Wahadełko radiestezyjne ma reagować na zmiany promieniowania, na przykład w gruncie lub w innych materiałach. W miejscach, gdzie dochodzi do zmian, ma pojawiać się inny ruch wahadełka.

Dodatkowo wahadełko może być używane w celu uzyskania odpowiedzi na pytania. Gdy wahadełko ma ruchy koliste i krąży zgodnie ze wskazówkami zegara, odpowiedź ma być twierdząca, natomiast wtedy, gdy krąży w przeciwnym kierunku – negatywna. Gdy wahadło radiestezyjne daje ruchy eliptyczne, wtedy odpowiedź jest niepewna. Brak ruchu oznacza brak odpowiedzi.

Wahadełko radiestezyjne – jakie ma zastosowanie?

Najczęściej wahadło radiestezyjne używane jest w celu poszukiwania żył wodnych. Również używane jest ono w praktykach wróżbiarskich. Za pomocą wahadełka można uzyskać odpowiedzi na liczne pytania w połączeniu z horoskopem, wróżbami z kart tarota. Ponadto wykorzystywane jest ono w medycynie alternatywnej.

Sprawdź: Wahadło sklep

Posted in Inne

marzec 31st, 2021 by admin

Użytkownicy systemu operacyjnego Android od lat czekają na prawdziwą rewolucję i zmiany, które będzie można nazwać innowacyjnymi. Wielu nie zaktualizowało jeszcze oprogramowania swoich smartfonów do Androida 11, ale na horyzoncie pojawi się wkrótce najnowsza wersja – Android 12. Jakie zmiany przyniesie? Czy warto czekać? Sprawdźmy! 

 

Jak na razie niczego nie można napisać oficjalnie. Samo Google nie informuje bowiem o tym, jakie dokładnie funkcje będzie posiadać najnowsze oprogramowanie Android 12. Najprawdopodobniej firma do czasu premiery ma zamiar udoskonalić jeszcze wiele rozwiązań. Mimo to, do mediów docierają nieoficjalne informacje, jak ma wyglądać nowa wersja najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego.

 

Android 12 – kiedy oficjalna premiera?

 

Wciąż wiele osób oczekuje na aktualizację oprogramowania do wersji Android 11. Mimo to, premiera Androida 12 to kwestia najwyżej kilku miesięcy. Wielu ekspertów twierdzi, że prace nad nowym systemem znajdują się na takim etapie, że pierwszych wersji beta można spodziewać się już podczas tegorocznych wakacji, a oprogramowanie trafi do szerszego grona odbiorców wczesną jesienią 2021 roku. Oczywiście są to daty szacunkowe i wiele na tej płaszczyźnie może się zmienić. Pojawia się też pytanie, czy jest na co czekać?

 

Jakie nowości w systemie Android 12?

 

Wiele wskazuje na to, że Google zaskoczy użytkowników wieloma nowymi i nieznanymi im wcześniej funkcjami. Większość z nich ma być związana z ułatwieniem obsługi aplikacji i możliwością pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie. Jest to odpowiedź na potrzeby osób, które korzystają ze smartfona zarówno w celach prywatnych, jak i zawodowo. Android 12 ma sprawić, że tryb wielozadaniowy wejdzie na zupełnie inny poziom między innymi dzięki możliwości dobierania aplikacji w pary i podzielności ekranu.

 

Zmiana interfejsu

 

Odświeżony ma zostać wygląda samego interfejsu. System Android od wielu już lat wygląda bowiem bardzo podobnie, z niewielkimi modyfikacjami. Android 12 ma wprowadzić w tym obszarze wiele dodatkowych rozwiązań, w tym nowych widgetów w obsłudze stosów, a więc możliwości umieszczenia na jednym widgecie wielu informacji.

 

Większy poziom bezpieczeństwa

 

Google zapowiada, że najnowszy system będzie o wiele bardziej zabezpieczony przed atakami i włamaniami. Ma w tym pomóc na przykład zmiana sposobu aktualizowania całego oprogramowania, która będzie przeprowadza w Androidzie 12 z poziomu Sklepu Play na takich zasadach, jak robi się to przy grach czy aplikacjach.

 

Ograniczony dostęp do sieci?

 

Kolejną z istotnych nowości będzie zmiana trybu zarządzania siecią w przypadku aplikacji. Użytkownik ma uzyskać większą kontrolę nad nimi poprzez możliwość odłączenia dostępu do Internetu niektórym aplikacjom bez koniecznością odcinania połączenia sieciowego w całym systemie. Wszystko wskazuje więc na to, że Google postawi przede wszystkim na nowe zabezpieczenia Androida 12, intuicyjność w jego obsłudze, a także wygodę użytkownika, który zyska wiele dodatkowych i pomocnych w codziennym życiu funkcji.

Posted in Inne

maj 12th, 2020 by admin

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pracującym w strefie zagrożenia, jest sprawą niezwykle ważną. Producenci urządzeń elektrotechnicznych od lat muszą stosować się do norm dotyczących jakości i bezpieczeństwa ich eksploatacji. Ważne jest również prawidłowe oznaczanie urządzeń, zwłaszcza przeznaczonych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

Charakterystyka strefy zagrożenia wybuchem

Strefa zagrożenia wybuchem, inaczej strefa Ex to obszar, na którym występują substancje palne takie jak gazy, pyły lub opary, które mogą stworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem, bądź innym gazem powodującym natlenianie. Określenie granic strefy zależy od stężenia substancji palnej. Poniżej pewnej wartości zwanej dolną granicą wybuchowości, zapłon i rozprzestrzenianie się płomieni nie następuje. Czynnik inicjujący nie spowoduje również zapłonu powyżej stężenia określanego jako górna granica wybuchowości.

Urządzenia elektrotechniczne pracujące w strefie zagrożenia, nie mogą się nagrzewać powyżej określonych wartości. Muszą też posiadać zabezpieczenia przeciwko iskrzeniu i innym zjawiskom mogącym stać się czynnikiem inicjującym wybuch. Informacje o zastosowanych zabezpieczeniach powinny znajdować się na urządzeniu.

 

Oznaczenia stosowane na urządzeniach – rodzaje i elementy składowe

 

Używane są aktualnie dwa systemy oznaczeń urządzeń elektrotechnicznych – starsze, według normy CENELEC oraz oznaczenia zgodne z dyrektywą ATEX obowiązującą od lipca 2003 roku.

Na oznaczenia CENELEC składają się następujące elementy:

1 – oznaczenie zgodności z normą

2 – typ ochrony przeciwwybuchowej

3 – klasyfikacja gazów, w których urządzenie może pracować

4 – podgrupa gazów

5 – klasa temperatury urządzenia

Urządzenia oznaczane zgodnie z normą dyrektywy ATEX, posiadają następujące elementy:

1 – oznaczenie CE

2 – ID Jednostki Notyfikowanej

3 – oznaczenie Ex

4 – grupa, do której należy urządzenie

5 – kategoria urządzenia

6 – rodzaj zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej

7 – grupa wybuchowości

8 – klasa temperaturowa urządzenia

 

Znaczenie oznaczeń dla bezpieczeństwa

 

Świadomość zagrożenia, jakie płynie z używania urządzeń elektrotechnicznych w przestrzeni zagrożonej wybuchem, jest bardzo ważna dla uniknięcia wypadków – pożarów, eksplozji i innych zdarzeń niepożądanych. Oznaczenia stosowane na urządzeniach i stosowanie się do zawartych w nich wskazań, podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Wprowadzenie europejskiej dyrektywy Atmospheres Explosibles, znanej jako dyrektywa ATEX, pozwoliło na przyjęcie jednolitej definicji zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożenia. Z dyrektywą tą wiąże się szereg norm szczegółowych. Wszelkie kwestie nieuregulowane tymi aktami prawnymi, są przedmiotem regulacji prawnych wprowadzanych przez poszczególne państwa członkowskie przy założeniu, że regulacje lokalne nie mogą zaostrzać norm wprowadzonych wraz z dyrektywą ATEX.

Wprowadzenie regulacji prawnych i jednolitego systemu oznaczeń pozwala na przeszkolenie osób organizujących pracę w strefach zagrożonych wybuchem, a także samych pracowników w kwestii bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń w strefie.

Posted in Inne